Utan förtändning. Tomgång.

0 grader, dvs. ingen förtändning

full förtändning. Högt varvtal.

15 grader förtändning