NewSogn Free download

 
 

Varför behöver man NewSogn?

Om man släktforskar i Danmark, för att kunna hitta en person i folkräkningen eller i kyrkböcker så måste man veta i vilken Socken man skall leta efter personen. Det är inte alltid självklart vart man skall börja. Och det är inte ovanligt att man måste söka igenom många socknar. För att veta vilka socknar som geografiskt ligger i närheten av varandra så är NewSogn ett bra hjälpmedel. Sökning sker oftast sedan på Statens Arkivalier eller direkt i kyrkböckerna.


Varför gör du inte varje Amt för sig?

Amt indelningen har funnits i 100 tals år. Men våra förfäder rörde sig långt över Amtsgränserna. Låt säga att din släkt rört sig i 10 olika sogner och dessa sogner ligger i 3 Amter då går det inte att få en bra bild av hur de flyttat och rört sig om man använder Amtskort. Och särskilt om man inte kan hitta dem, då kan man i NewSogn se vilka närbelägna Sogn de kanske kan finnas i och leta där. Därför är det enklare att arbeta med ”flytande” kort som man anpassar individuellt och inte Amtskort. Vill du ändå ha Amtskort? Du kan enkelt göra kopior på de Amter du vill ha i NewSogn.


Kartor till släktboken

De flesta har nog som mål att göra en släktbok. Att då ha med en eller flera  kartor på de socknar som är aktuella gör att boken blir mer intressant att läsa. Men då vill man ju ha bra kvalitet på sina kartor och det får man med NewSogn. Du markerar i kartan de eller de socknar, Herreder eller Amter du vill ha med på kartan och sparar endast din egen karta i valfritt format och i högupplösning. Du kan göra hur många olika kartor du vill och du kan lägga till egen text och bilder om du vill i tex. programmet Paint. Se Video.


Varför är kartan i PDF format?

Det är det enda format som hanterar vektorbaserad grafik (oändligt hög upplösning) OCH enkelt kan läsas av alla med en dator eller iPad liknande smartphone.

Hämta den senaste versionen av kartan: NewSogn.pdf

Hämta Svart/Vit version för att färglägga själv: NewSogn_sv.pdf

Se YouTube filmen om hur du gör: NewSogn film


iPhone, iPad och Smartphones.

Alla iPhones och iPads fungerar med NewSogn direkt utan att hämta någon App då de har en inbyggd PDF läsare. Med andra som Windows mobile, Android måste du ev. ladda ned en Acrobat Reader läsare först. Se en Youtube film och hur du kan använd NewSogn och spara kartor på din iPad.


Tips

Spara i PDF format för högsta kvalitet. Om du vill spara som JPG, BMP, PNG, så har dessa format en förstörande komprimering, dvs. kvaliten försämras vare gång du sparar en sådan fil. Om du skall skriva ut en sådan karta välj minst en upplösning på 300ppi. En PDF fil är icke förstörande och du får alltid en 100% kopia av originalet.


Hur korrekt är kartan?

Jag har gått igenom ett stort antal original sognekorten och använt dessa som referens. Men då även sogner förändrats över tid och det alltid kan bli fel reserverar jag mig mot eventuella fel i kartan. Upptäcker du någon felaktighet, felstavning eller har tips om hur man kan förbättra kartan tar jag tacksamt emot detta.

 

Vad är NewSogn?

Enkelt uttryckt, en karta för släktforskare som är indelad i Socknar. Socknar användes fram till 1970 i Danmark då man övergick till kommundelning.

Kartan är helt ny och ritad i vektorformat vilket innebär liten filstorlek och oändlig upplösning vilket medför att man kan zooma in med bibehållen skärpa.

Den fungerar med alla typer av datorer och läsplattor, även äldre system såsom Windows XP, alla Mac OSX, Linux.

Kartan omfattar fn. Jylland. Se även databasen StedListe med alla bebyggelser i varje Amt.